Dookoła dzielnic – Bielany

Korzystając z majówki, wypuściłem się w trasę wokół kolejnej z dzielnic Warszawy – Bielan. 
Trasę rozpocząłem przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i ul. Gen. Maczka i tak poruszając się ścieżką rowerową w kierunku południowo – wschodnim dojechałem do Wisłostrady ( z wyjątkiem odcinka Słowackiego – os.Potok gdzie jest brak ścieżki/chodnika i trzeba kombinować – trochę ulicą, trochę parkiem Kaskada)

Czytaj dalej